Contact us

If you didn’t find answers to all of your questions on our website, please feel free to contact us directly via this form:
  By submitting this contact form, you consent to the collection of your data. This information will be used solely for the purpose of addressing your inquiry and will not be shared with third parties. For more information on how we handle your data, please refer to our Privacy Policy.

  UpSteer by Asseco - Blog

  Final Pitch oficiálne ukončil 1. ročník inkubátora UpSteer

  V súčasnosti je podnikateľský život plný mladých, ambicióznych jednotlivcov a skupín, ktorí sa snažia zmeniť svet prostredníctvom inovácií a nových technológií. Nárast počtu startupov a záujem o tento podnikateľský model dosahujú historické výšky, čo vytvára zaujímavé konkurenčné prostredie. Startupová scéna je stále viac rozmanitá a zrelá ako kedykoľvek predtým.

  Startupy sa stali kľúčovým faktorom pri generovaní nových pracovných miest, posilňovaní ekonomického rastu a tvarovaní budúcnosti rôznych odvetví. Malé, dynamické spoločnosti sa neboja prichádzať s novými riešeniami a nachádzať svoje miesto na trhu, aj keď to veľakrát znamená čeliť výzvam a rizikám. Ich agilný prístup a schopnosť uplatňovať inovácie vytvárajú príležitosti pre rozvoj nových služieb a produktov, čo prináša prospech celej spoločnosti.

  Svet praje startupom

  Startupová kultúra sa stala mainstreamovou a akceleračné a inkubačné programy vznikajú po celom svete. Sme hrdí, že pod značkou Asseco sa nám podarilo vybudovať inkubátor UpSteer.

  UpSteer je zameraný na poskytnutie podpory, nástrojov a možnej investície pre rozvoj a rast mladých spoločností. Cieľom je pomôcť startupom orientovať sa v podnikateľskom prostredí, získať užitočné znalosti a skúsenosti z rôznych tém, vytvoriť sieť kontaktov s ďalšími podnikateľmi a sprevádzať ich na ich ceste za uskutočnením svojho podnikateľského plánu a jeho udržateľnosti.

  Intenzívnych sedem mesiacov

  Na záver 7 mesačného programu plného vzdelávania a mentoringu, sme počas UpSteer Final Pitch ocenili dva startupy. Stali sa nimi UNALANU a CHECKUP za ich obrovské nasadenie, progres a energiu, s ktorou celým programom prechádzali. 

  UpSteer ukázal dôležitosť podporovať začínajúce spoločnosti a vytvárať priaznivé podnikateľské prostredie. Startupy, ktoré ho absolvovali, dávajú nádej a inšpiráciu ďalším mladým podnikateľom, aby sa nevzdávali svojich snov a aby proaktívne hľadali príležitosti na rozvoj svojich nápadov. Napredovanie startupov zapojených v 1. ročníku UpSteer je veľmi pôsobivé. Veríme, že výsledok spoločného úsilia sa odzrkadlí na úspešnej budúcnosti týchto zaujímavých projektov.

  Poďakovanie

  Ďakujeme všetkým, ktorí boli súčasťou prvého ročníka UpSteeru, dôkladne sa venovali príprave, organizácii a investovali čas a energiu tomuto projektu. Rovnako ďakujeme aj všetkým, ktorí nás sledovali a podporovali.

  V budúcnosti budeme čerpať z prvotnej skúsenosti a snažiť sa rozvíjať program tak, aby ešte viac napĺňal obojstranné očakávania a poskytoval plnú podporu mladým začínajúcim vybraným spoločnostiam, ktoré v UpSteere privítame.

  UpSteer – Helping you shape the future