Contact us

If you didn’t find answers to all of your questions on our website, please feel free to contact us directly via this form:
  By submitting this contact form, you consent to the collection of your data. This information will be used solely for the purpose of addressing your inquiry and will not be shared with third parties. For more information on how we handle your data, please refer to our Privacy Policy.

  UpSteer by Asseco - Blog

  UpSteer predstavuje WIOLP

  “Zmeňte svoj život” – to je slogan a výzva startupu WIOLP. Ide o pokročilejší inovatívny startup, ktorý je taktiež tento rok súčasťou našej UpSteer jazdy.

  Predstavte si, že niekde vo svete “lietajú” peniaze, na ktoré máte právo. Možno ste dedičom a ani o tom neviete. WIOLP je tu, aby vám pomohol nájsť odpovede.

  WIOLP je dôveryhodná globálna platforma, ktorá spája finančné inštitúcie s potenciálnymi dedičmi, ktorí hľadajú nenárokované peniaze na stratených bankových účtoch alebo zabudnutých finančných produktoch. Prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja umožňuje komukoľvek zadať mená predkov, nájsť príslušný spiaci účet a uplatniť si práva na peniaze nachádzajúce sa na takýchto spiacich účtoch. S databázou viac ako 4 milióny záznamov od spolupracujúcich inštitúcií, WIOLP otvára dvere k majetku, o ktorom ste možno ani netušili.

  Helen Raphanides, zakladateľka WIOLP, sa inšpirovala vlastnými skúsenosťami s hľadaním dokumentov súvisiacich s majetkom po jej predkoch. Jej cesta začala pred piatimi rokmi a viedla ju až k objaveniu listiny z čias Rakúsko-Uhorska. Táto osobná výzva ju motivovala k vytvoreniu platformy, ktorá by pomohla ostatným v podobnej situácii. S tímom šiestich členov, sa dnes WIOLP zaväzuje k poskytovaniu transparentných a efektívnych služieb.

  WIOLP platforma sa zameriava na vytvorenie globálneho centrálneho registra spiacich účtov, ktorá je nápomocná ako dedičom, tak aj inštitúciám.

  Nájdite zabudnuté bohatstvo. WIOLP – ako nástroj na vyhľadanie a sprostredkovanie kontaktu už úspešne identifikoval a pomohol vyplatiť zabudnutý majetok viacerým dedičom. Jednému dedičovi pomohol k získaniu vyplatenia dedičstva v hodnote až 79 tisíc eur, čo predstavuje zatiaľ najvyššiu sumu, ktorá bola kedy jednotlivému dedičovi vďaka platforme WIOLP vyplatená.

  WIOLP aktuálne spolupracuje so vzorkou šiestich inštitúcií, ktoré pomáhajú vylepšovať ich služby. S ambíciou stať sa verným partnerom pre svojich klientov, WIOLP plánuje pokračovať v spolupráci a nadväzovať nové partnerstvá s ďalšími finančnými inštitúciami a globálnymi partnermi.

  V každej krajine je to inak. Regulačné požiadavky stanovujúce správu a zverejňovanie týchto spiacich účtov sa na celom svete líšia. Spiace účty, ktoré obsahujú nevyžiadané prostriedky, predstavujú výzvu pre finančné inštitúcie aj regulačné orgány. Tieto účty viažu zdroje, vytvárajú zložitosť dodržiavania predpisov a v konečnom dôsledku predstavujú stratu potenciálnej ekonomickej aktivity. Niekde sa na túto tému legislatíva vôbec nevzťahuje, nemajú reguláciu a je v tom chaos. Niekde to majú pomerne dobre uchopené a niekde síce je upravená legislatíva týkajúca sa spiacich účtov, ale platforma ako WIOLP by sa veľmi hodila.

  Účty, ku ktorým sa nik dlhodobo nehlási alebo je nemožné dohľadať dediča, prevažne prepadnú v prospech štátu. Inštitúcia ale musí vo väčšine prípadov preukázať, že využila všetky dostupné prostriedky a úsilie na vyhľadanie dedičov. Stručne povedané, zverejňovanie týchto zoznamov je regulačnou povinnosťou, avšak regulácie nešpecifikujú ako. V súčasných predpisoch chýbajú konkrétne pokyny na efektívne zverejňovanie týchto zoznamov a WIOLP ponúka globálne riešenie.

  WIOLP vytvára jednotné štandardizované riešenie na bezpečné a efektívne zverejňovanie týchto spiacich účtov vo všetkých jurisdikciách bez porušenia zákonov na ochranu súkromia, bankového tajomstva alebo bezpečnostných protokolov.

  Aktuálne sa vývoj sústredí na rozvoj mobilnej aplikácie a implementáciu umelej inteligencie pre zjednodušenie procesov. V rámci Slovenska, ale aj v zahraničí už prebieha komunikácia s regulátormi a inými inštitúciami. Práve WIOLP môže byť ich obrovskou pomocou, podporou a partnerom pre reguláciu, správu a zverejňovanie spiacich účtov. Reklamu na náš inkubátor UpSteer videla Helen na sociálnych sieťach a povedala si prečo nie. Hoci je väčšina informácií, ktoré v rámci workshopov a mentoringu UpSteer zaznejú, Helen dobre známa, oceňuje, že spoznáva nových ľudí, projekty a vedia si navzájom pomôcť. Úprimne tiež priznáva, že verí, že WIOLPu pomôže predovšetkým to, že spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá je lídrom v oblasti IT, preukáže svoju podporu pre tento projekt nielen svojím významným postavením na trhu, ale aj aktívnym prispievaním k jeho úspechu a šírením pozitívnej odozvy, čím môže zvýšiť jeho reputáciu a možnosti nadväzovania ďalších kľúčových kontaktov.

  Helen vedie WIOLP s víziou, že jedinečný prístup a inovatívne riešenia môžu priniesť revolúciu v správe spiacich účtov. Cieľom WIOLP je stať sa globálnou dôveryhodnou platformou, ktorá umožňuje finančným inštitúciám plniť legislatívne povinnosti a zároveň, eliminovať nedôveru a ponúkať bezpečnú a diskrétnu službu pre tých, ktorí hľadajú potenciálne zabudnuté a nárokovateľné peniaze.