Contact us

If you didn’t find answers to all of your questions on our website, please feel free to contact us directly via this form:
  By submitting this contact form, you consent to the collection of your data. This information will be used solely for the purpose of addressing your inquiry and will not be shared with third parties. For more information on how we handle your data, please refer to our Privacy Policy.

  UpSteer by Asseco - Blog

  Zoznámte sa s DAITABLE

  V rámci Asseco inkubátora UpSteer II predstavujeme prvý zo startupov, ktoré v tomto ročníku hostíme.

  DAITABLE je startup, ktorý vyvíja systém energetického manažmentu s využitím umelej inteligencie, ktorý pomáha zefektívňovať odber energie v priemysle. Ide o kombináciu AI projektu a smart merania odberu energie na úrovni každého výrobného stroja s cieľom zaistiť efektívnejšie riadenie výroby a tým aj výraznej úspory pre priemyselné podniky. V Daitable zvyknú hovoriť, že ,, čo je merané, to je riadené” a treba sa riadiť na základe dát a nie intuície.

  Za celým projektom stoja traja zakladatelia, Šimon Staňo, Jakub Perička a Dominik Hornáček.

  ,,V októbri 2022 nás spojil inkubačný projekt STU. Predtým sme sa nepoznali, ale spoločná vízia priniesť trhu niečo, čo aktuálne v čase energetickej krízy práve potreboval, nás priviedla na spoločnú cestu. Jakub zbieral energetické dáta, Dominik sa špecializoval na analytiku a ja som sa zameral na prieskum trhu a príležitosti. Spolu sme zdolávali prvé výzvy a ono to celé pekne klaplo a vznikol náš startup Daitable. Stabilný tím však už dnes tvorí viac ako 10 ľudí a vítaní sú aj stážisti. ” ozrejmil Šimon.

  Cieľovou skupinou sú energeticky náročné priemyselné spoločnosti a objekty. Celý proces začína zberom dát z jednotlivých zariadení pomocou prístroja, ktoré sa v reálnom čase vyhodnocujú a posielajú zodpovednému manažérovi, aby mal po ruke aktuálny prehľad. Ten sleduje trendy, analýzy, alerty, a systém vie na ne správne reagovať. Upozorní a dokáže predchádzať napríklad neefektivite, nadspotrebe aj prípadnej poruche, ktorá hrozí. Prvotné testovanie sa dialo v spoločnosti PENAM pekárne, odvtedy ale vývoj výrazne pokročil a posunul sa na iný level. Dnes už majú Daitable svojich významných klientov a posúvajú sa vpred neuveriteľnou rýchlosťou.

  Hoci má startup len necelé 2 roky, aktuálne do toho pekne šliape. Chalani sa momentálne najviac sústredia na vývoj v súlade s potrebami trhu, aby bolo možné posunúť službu na úroveň škálovateľného riešenia a dokázali pokryť dopyt, ktorý sa im dostáva. Okrem toho absolvujú množstvo zahraničných pracovných ciest, aby im neunikla žiadna skvelá príležitosť a zároveň sú súčasťou nášho inkubačného programu UpSteer. Popritom všetkom zdravo sledujú konkurenciu, oproti ktorej vidia svoju výhodu najmä v tom, že to, čo robia a ako to robia, tak nerobí nikto iný.

  Ďalšou výzvou, hoci internou je zorganizovanie poriadneho teambuildingu, ktorý sa ešte z dôvodu časovej tiesne v plnej paráde nepodarilo uskutočniť, no chceli by to v najbližšom období napraviť.

  Na otázku, či zakladateľov DAITABLE niečo na ich počiatočnej podnikateľskej ceste zaskočilo, odpovedali veľmi sympaticky. Vraj to bolo množstvo nápomocných a milých ľudí, ktorých v súvislosti so svojím projektom doposiaľ stretli a stretávajú. Sú to spoločnosti, organizácie, podnikatelia a komunita, na ktorej vidno chuť posunúť našu krajinu tým správnym smerom.

  Šimon dodáva: ,,Uvedomujeme si, že aj my sme len nedávno boli na začiatku. Aj spätne si veľmi vážime cenné rady, ktoré sme dostávali. Preto nás teší, že aj my už dnes dokážeme odovzdávať skúsenosti a pomáhať začínajúcim startupom, ktoré nás oslovia.”

  Daitable už stihli absolvovať viacero akceleračných programov a miesto v UpSteere získali v rámci ocenenia Junior Chamber International. Tým, že už majú za sebou viacero skúseností s iniciatívami zameranými na rozvoj a podporu startupov, oceňujú najmä individuálny mentoring, v ktorom vždy nájdu niečo nové. My sme radi, že im ho môžeme poskytovať aj u nás v UpSteere.