Contact us

If you didn’t find answers to all of your questions on our website, please feel free to contact us directly via this form:
  By submitting this contact form, you consent to the collection of your data. This information will be used solely for the purpose of addressing your inquiry and will not be shared with third parties. For more information on how we handle your data, please refer to our Privacy Policy.

  UpSteer by Asseco - Blog

  Březnové dění v UpSteer

  První měsíc inkubátoru UpSteer přinesl mnoho zajímavého. Naši mentoři se zkontaktovali s jednotlivými startupy a absolvovali první mentoringové setkání, kde se měli možnost zase o trochu více poznat a ujasnit si vzájemná očekávání. Startupisté navázali na únorový „Elevator Pitch“ a svým mentorům podrobně představili svůj podnikatelský nápad. Od svých mentoringových partnerů dostali první zpětné vazby, otázky na zamyšlení a úkoly na zpracování. Cíl je jasný, posunout startupy na další level!

  Workshop na téma „Entrepreneurship“ pořádáný v onsite i online podobě

  Workshop č. 1 na téma „Entrepreneurship“

  První workshop UpSteer byl věnován tématu podnikání. Byl k tomu využit osvědčený nástroj Business Model Canvas, který je základem při definování podnikatelských záměrů prostřednictvím identifikace jednotlivých klíčových oblastí, jako poskytovaná hodnota produktu/projektu, zákaznické segmenty, vztahy se zákazníky, distribuční kanály, zdroje příjmů atd. V Business Model Canvas nebo chcete-li v podnikatelském plánu, který se vejde na jednu stránku, je velkou výhodou, že si autor může nápady a záměry vizualizovat do jednoduché, ale účelné tabulky. Model lze využít při tvorbě nového businessu, ale i při zlepšování již existujícího projektu či podnikání.

  Business Model Canvas

  Tak tomu bylo i v našem případě. Všichni startupisté dostali za úkol Business Model Canvas před workshopem vyplnit. Někteří již tuto pomůcku znali a své podnikatelské nápady jen upravili, aby odpovídali stavu a podobě jejich dnešní situaci, pro jiné šlo o první definování jednotlivých oblastí v Business Model Canvas. Jak zhodnotil i samotný lektor prvního workshopu Peter Lakata, který je zároveň zkušeným mentorem v UpSteer a vede jeden ze startupů: „Míra rozpracovanosti stavu jednotlivých startupů v UpSteer je rozdílná. Polovina z nich je, co se týká definice podnikatelského záměru, v pokročilém stádiu, druhá polovina je spíše na začátku. Každopádně ve všech zúčastněných vidím velký potenciál a bude jen na nich, kolik energie vloží do rozjezdu startupových entit. Rozhodně bude záležet i na celkovém naladění a motivaci jednotlivých týmů.“

  Peter Lakata: Chief Operating Officer a Business Unit Leader ve společnosti Asseco Central Europe a mentor v UpSteer inkubátoru

  Workshop byl především praktického charakteru. Jednotliví startupisté si navzájem představili své podnikatelské nápady, na které navazovala diskuse všech zúčastněných a také důležitá zpětná vazba lektora. Startupisté dostali k zamyšlení mnohdy nelehké otázky, které je ale ve výsledku mohou výrazně posunout vpřed. 

  První workshop na téma podnikání a definování Business Model Canvas

  Samotní účastníci workshopu vnímali první workshop také velmi pozitivně. Dle jejich hodnocení jim přinesl nové úhly pohledu na jejich podnikatelský nápad, identifikoval možné problematické, popř. nedostatečně promyšlené oblasti, ale potvrdil i potenciál, který se v nápadech skrývá. Na uplynulý workshop na téma definice podnikatelského plánu naváže v úvodu dubna další rozvojový blok věnovaný projektovému managementu, kde budou mít startupisté možnost si vyslechnout, jaké jsou fáze projektového managementu, jak na plánování a ekonomiku projektu či jak přistupovat k řízení rizik. 

  Kde jsou a kdo vlastně jsou

  Do 7měsíčního programu UpSteer společnosti Asseco Central Europe naskočilo 5 startupů, dva z nich využívají prostory naší centrály v Bratislavě na GBC, jedna startupová entita se usídlila na pobočce v Praze a předposlední z nich našli útočiště v kancelářích v Brně. Poslední ze startupů se rozhodl prostory nevyužít. Z důvodu velké vzdálenosti jejich působení na východě Slovenska se zapojují online z Košic. 

  Startupisté se v průběhu programu budou mít možnost setkávat v rámci workshopových a jiných rozvojových událostí a vzájemně se obohacovat svými zkušenostmi a know-how. Mimo edukačních aktivit bude pro naše startupisty uspořádán i „Community event“, kde se budou moct více seznámit, cíleně „networkovat“ a společně podniknout méně formální aktivity.

  Zajímá vás kdo jsou naši startupisté? Na to si počkejte do dalšího blogového příspěvku. Postupně vám odkryjeme jeden startup po druhém a přineseme jejich příběhy.

  UpSteer – Helping you shape the future

  Post a Comment