Contact us

If you didn’t find answers to all of your questions on our website, please feel free to contact us directly via this form:
  By submitting this contact form, you consent to the collection of your data. This information will be used solely for the purpose of addressing your inquiry and will not be shared with third parties. For more information on how we handle your data, please refer to our Privacy Policy.

  UpSteer by Asseco - Blog

  UpSteer má za sebou svoj prvý Community Event

  V sídle Asseco sa v stredu 17. mája 2023 uskutočnil Community Event. Zúčastnili sa ho naši startupisti z inkubátora UpSteer, ktorí mali možnosť vypočuť si zaujímavé prezentácie a príbehy iných úspešných zabehnutých startupov, ktoré sú previazané s Assecom.  

  Daniel Čačala, Whoo app

  Whoo app

  V úvode nám Daniel Čačala predstavil inšpiratívny príbeh projektu Whoo app. Ten sa začal písať koncom roka 2019, kedy vznikla prvá myšlienka vytvoriť aplikáciu fungujúcu na princípe „social discovery“. Tá dokáže identifikovať a zobraziť sociálne siete ľudí, ktorí sa nachádzajú vo vašom okolí  a používajú aplikáciu. Môžete tak osloviť človeka vo vašej blízkosti a začať s ním komunikovať. Priamo v aplikácii je okrem iného vytvorený priestor na diskusie na rôzne témy, do ktorých sa môžete zapojiť.

  Daniel prezradil, že za najefektívnejší marketingový nástroj považujú propagáciu aplikácie prostredníctvom známych influencerov a ich kontaktov. Aplikácia Whoo app bola niekoľkokrát na vrchole rebríčku Google app store. Za kľúčové však rovnako považujú aj zapojenie sa do programu Perry Talents, kedy sa zoznámili s naším CEO Jozefom Kleinom a dohodli sa na mentoringu a následnej spolupráci s Assecom na investorskej úrovni. Spoločnosť Whoo app založili 5 chalani, ktorí dnes tvrdia: ,,Nápad nestačí, dôležitý je tím a drive s akým na projekte pracujete.”

  Teší nás, že Daniel ocenil mentoring od Asseco Central Europe a vyzdvihol, že niekoľkokrát práve vďaka Asseco prijali rozhodnutia, ktoré ich nasmerovali na úspešnú cestu. Dnes Whoo app stále poctivo pracujú na vylepšeniach a pomaly sa dostávajú aj na zahraničné trhy.

  Miroslav Dilský, Edgecom

  EDGECOM

  Po krátkom coffee breaku sme pokračovali predstavením spoločnosti EDGECOM, ktorá je dnes už súčasťou skupiny Asseco CE. Táto technologická firma sa venuje virtuálnej a rozšírenej realite a porozprávať nám o nej prišiel Miroslav Dilský.

  História firmy sa píše od roku 2004, kedy prišla prvá idea vytvoriť 3D platformu, z ktorej sa časom vyvinul úspešný projekt. Platforma sa ďalej zdokonaľovala a našla uplatnenie v rámci výskumnej činnosti na Žilinskej univerzite. V roku 2015 začali vo firme hľadať biznisový potenciál aj v inom ako univerzitnom prostredí. Tento slovenský startup časom dokázal o svojej kvalite presvedčiť aj veľké spoločnosti ako Volkswagen a referencie o inovatívnych riešeniach tak začali prenikať aj do iných odvetví. Samozrejme bolo potrebné investovať do ďalších technológií a inovácií a vtedy prišla pomoc od Asseco. V roku 2019 sa začala nová éra, kedy sa zmenila aj právna forma spoločnosti na akciovú spoločnosť.

  EDGECOMu sa dnes veľmi darí. Jeho riešenia našli uplatnenie v oblasti robotiky, automobilového a iného priemyslu. Platforma dokonca pomáha aj s digitalizáciou v jadrových elektrárňach a zdravotníctve.

  Vo firme podporujú talentovaných študentov, ktorých vychovávajú a mnohí sa neskôr stávajú pevnou súčasťou spoločnosti.

  V prezentácii Miroslava Dilského si mohli startupisti pozrieť virtuálnu anatómiu ľudského tela, ktorú pripravili pre Bratislavskú vedeckú univerzitu a ukážky projektu pre Fakultu baníctva Technickej univerzity v Košiciach. Na záver tohto bloku mali všetci možnosť vyskúšať si virtuálnu realitu využívanú v automobilovom priemysle.  

  A čo poradil Miroslav Dilský našim startupistom? ,,Prioritizovať si veci je kľúčová cesta k úspechu.“

  Sandra Karabelli, Perry Talents

  PERRY TALENTS

  Ako tretí spíker vystúpila Sandra Karabelli z Perry Talents. Účastníkom predstavila možnosti financovania startupov na úrovni EÚ a štátu. Odznelo niekoľko praktických rád, ktoré sa startupom zapojeným do projektu UpSteer určite zídu.

  Motivácia podporovať startupy je stále výrazná, či už z dôvodov nutnosti riešenia spoločenských problémov, odlivu mozgov do zahraničia, výskumu a vývoja alebo potreby ďalších inovácií a vzniku nových firiem v našej krajine. Sandra poukázala na výhody a nevýhody financovania startupov. Porozprávala, ako sa zorientovať na trhu, kde hľadať výzvy a dotácie a zároveň v krátkosti predstavila aj niektoré aktuálne výzvy. Zazneli aj tipy k písaniu žiadostí o grant alebo dotáciu a hlavne na čo si dať pozor.

  Na konci oficiálnej časti v priestoroch sídla Asseco sa účastníci dozvedeli viac o nasledujúcom programe. Prekvapením pre nich boli motokáry na batériový pohon s elektromotorom, pri ktorých výbere sme zvážili enviro aspekt a uprednostnili ich pred výberom klasických benzínových motokár.

  Záver tohto dňa tak patril zábave a bol príjemnou bodkou za našim Community Eventom.

  UpSteer – Helping you shape the future!