Contact us

If you didn’t find answers to all of your questions on our website, please feel free to contact us directly via this form:
  UpSteer by Asseco - Blog

  PROGRESS DAY

  PROGRESS DAY overil ťah na bránu

  Na PROGRESS DAY sme zhodnotili, ako sa jednotliví účasníci nášho Asseco podnikateľského inkubátora UpSteer posúvajú smerom k úspechu. V polovici plánovaného sedemmesačného programu vidíme zaujímavé výsledky a naše startupy sa stále približujú k dosiahnutiu svojich podnikateľských snov.

  Počas uplynulého obdobia sme boli svedkami pokroku startupov, ktoré sme vybrali do UpSteeru. Venujeme im neustálu pozornosť a sledujeme, ako sa dokážu posúvať vpred aj vďaka mentorskému programu, absolvovaným workshopom, rozhovorom a v neposlednom rade ich vlastnému úsiliu.

  Step by step

  Na júnovom podujatí s názvom ,,Progress day“, ktoré sme usporiadali v sídle našej spoločnosti Asseco, prezentovali startupy svoje dosiahnuté pokroky od chvíle, keď sa pripojili k inkubátoru UpSteer. Zástupcovia každého startupu zhodnotili aktuálny stav svojich projektov, pomenovali dôležité témy, ktorým sa venujú a odhalili plány na najbližšie obdobie.

  Tieto prezentácie ukázali individuálny posun každého startupu a všetci účastníci dostali „zelenú“ na pokračovanie do druhej časti programu. Sme hrdí, že budeme sprevádzať týchto talentovaných mladých ľudí až do septembrového finále a možno ešte ďalej.  

  Coming soon

  Ďalšie zaujímavé workshopy a konzultácie sú naplánované v blízkej budúcnosti. V týchto aktivitách sa zameriame na ďalšie kľúčové témy, bez ktorých sa nezaobíde žiadny úspešný podnikateľ. Účastníci budú mať možnosť rozšíriť si vedomosti v oblasti marketingu, obchodno-právneho minima a zdokonaliť svoje prezentačné zručnosti, čo ich pripraví na finálnu prezentáciu pred investormi.

  UpSteer – Helping you shape the future