Contact us

If you didn’t find answers to all of your questions on our website, please feel free to contact us directly via this form:
  By submitting this contact form, you consent to the collection of your data. This information will be used solely for the purpose of addressing your inquiry and will not be shared with third parties. For more information on how we handle your data, please refer to our Privacy Policy.

  UpSteer by Asseco - Blog

  PROGRESS DAY

  PROGRESS DAY overil ťah na bránu

  Na PROGRESS DAY sme zhodnotili, ako sa jednotliví účasníci nášho Asseco podnikateľského inkubátora UpSteer posúvajú smerom k úspechu. V polovici plánovaného sedemmesačného programu vidíme zaujímavé výsledky a naše startupy sa stále približujú k dosiahnutiu svojich podnikateľských snov.

  Počas uplynulého obdobia sme boli svedkami pokroku startupov, ktoré sme vybrali do UpSteeru. Venujeme im neustálu pozornosť a sledujeme, ako sa dokážu posúvať vpred aj vďaka mentorskému programu, absolvovaným workshopom, rozhovorom a v neposlednom rade ich vlastnému úsiliu.

  Step by step

  Na júnovom podujatí s názvom ,,Progress day“, ktoré sme usporiadali v sídle našej spoločnosti Asseco, prezentovali startupy svoje dosiahnuté pokroky od chvíle, keď sa pripojili k inkubátoru UpSteer. Zástupcovia každého startupu zhodnotili aktuálny stav svojich projektov, pomenovali dôležité témy, ktorým sa venujú a odhalili plány na najbližšie obdobie.

  Tieto prezentácie ukázali individuálny posun každého startupu a všetci účastníci dostali „zelenú“ na pokračovanie do druhej časti programu. Sme hrdí, že budeme sprevádzať týchto talentovaných mladých ľudí až do septembrového finále a možno ešte ďalej.  

  Coming soon

  Ďalšie zaujímavé workshopy a konzultácie sú naplánované v blízkej budúcnosti. V týchto aktivitách sa zameriame na ďalšie kľúčové témy, bez ktorých sa nezaobíde žiadny úspešný podnikateľ. Účastníci budú mať možnosť rozšíriť si vedomosti v oblasti marketingu, obchodno-právneho minima a zdokonaliť svoje prezentačné zručnosti, čo ich pripraví na finálnu prezentáciu pred investormi.

  UpSteer – Helping you shape the future