Contact us

If you didn’t find answers to all of your questions on our website, please feel free to contact us directly via this form:
  By submitting this contact form, you consent to the collection of your data. This information will be used solely for the purpose of addressing your inquiry and will not be shared with third parties. For more information on how we handle your data, please refer to our Privacy Policy.

  UpSteer by Asseco - Blog

  Predstavujeme CHECKUP

  CHECKUP je tretím vybraným startupom v inkubačnom programe UpSteer.

  CHECKUP je kognitívna zdravotnícka platforma na lepšie pochopenie vlastného zdravotného stavu. Riešenie sa skladá z dvoch častí – mobilná aplikácia a informačný systém.

  Mobilná aplikácia je určená pre užívateľov a slúži k synchronizácii a analýze zdravotných dát užívateľa. Aplikácia ponúkne pre užívateľa jednoducho pochopiteľné vysvetlenie jeho dát z nositeľných zariadení, upozornenia na možné anomálie v dátach, ako aj odporúčania k zlepšeniu návykov.

  Informačný systém je určený pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a bude slúžiť k synchronizácii dát od a k užívateľom. Lekár si bude vedieť vyžiadať dáta od užívateľa, ktoré môžu slúžiť ako pomôcka k vstupnej prehliadke pre rýchlejšiu a efektívnejšiu diagnózu u špecialistu. Okrem čítania dát zo zdravotnej databázy užívateľa do nej ale bude možné aj dáta zapisovať, čím bude vytvorené jednoduché prostredie. Pre uživateľa tak budú dostupné všetky zdravotné informácie na jednom mieste.

  Prvá myšlienka

  Prvotná myšlienka vznikla v roku 2017, kedy sa zakladatelia CHECKUPu zamýšľali, ako by sa pomocou IT aplikácie formou digitalizácie meraných dát mohla výrazne zvýšiť kvalita domácej zdravotnej starostlivosti. Odvtedy sa koncept menil a aktualizoval aj podľa aktuálnych tém, ktoré bolo potrebné riešiť. Erik Kajáti, ktorý stál pri myšlienke vzniku projektu CHECKUP popisuje začiatky cesty: ,,Na projekte sme stále pracovali v rámci štúdia na univerzite. Naše myšlienky sme sa snažili prepájať s vedecko-výskumnými úlohami, v rámci ktorých sme testovali aktuálne koncepty. Pôvodnú myšlienky sme vyvíjali pre UK trh, v poslednej dobe sme sa ale viac zamerali na Slovensko. Tým pádom sme museli pozmeniť cieľ, a tak sme sa dostali k aktuálne riešenému problému, a tým je, že väčšina dát z nositeľných zariadení, ktoré podľa štatistík nosí už každý tretí Slovák, je nevyužívaná. Vzhľadom na rastúci trend využívania nositeľných zariadení a stále väčšieho množstva zbieraných dát, sú takéto dáta čoraz viac hodnotnejšie a myslím si, že majú vysoký potenciál pre lepšie pochopenie vlastného zdravia a zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.“

  Zdravie by malo zaujímať všetkých

  Užívateľom sa môže stať ktokoľvek, kto sa zaujíma o svoje zdravie a vlastní vhodné zariadenie na meranie dát (smart hodinky, fitness náramok, mobilný telefón,..). Platforma umožní ukladať a analyzovať dáta zozbierané za určité obdobie, čo môže významne zefektívniť napríklad priebeh ambulantného vyšetrenia. Ako príklad môžeme uviesť využitie meraní srdcovej frekvencie a fyzickej aktivity pre vhodný výber špecializovaných vyšetrení v prípade vybraných zdravotných problémov používateľa.

  Ambíciou a veľkým posunom by bola spolupráca s nemocnicami, poisťovňami, alebo NCZI.

  Ako sa dozvedeli o programe UpSteer?

  ,,UpSteer nám predstavil pán Marián Meško, výkonný predseda JCI-Slovensko. Ešte ako študent doktorandského štúdia som sa zúčastnil viacerých súťaží organizovaných JCI-Slovensko a s pánom Meškom sme odvtedy v kontakte. Týmto by som sa mu rád poďakoval, že si na nás opäť spomenul práve v súvislosti s inkubátorom UpSteer.“ odpovedal Erik Kajáti.

  Tím CHECKUP

  Tím CHECKUP aktuálne zastupuje päť členov. Na čiastkových úlohách však pracovalo aj viacero ľudí, najmä pri testovaní rôznych aj oddelených konceptov v minulosti. Všetci členovia sú nadšencami IT a každú svoju myšlienku, ktorou projekt posúvajú vpred, vždy spoločne dôkladne prediskutujú. Na čele startupu vystupuje Erik Kajáti, ktorý pôsobí v CHECKUPe najdlhšie.  Momentálne pracuje ako odborný asistent na Technickej univerzite v Košiciach. Študoval program Kybernetika a neskôr Inteligentné systémy. V rámci CHECKUPu figuruje ako produkt manažér a softvérový architekt. Voľný čas trávi cestovaním, rád fotí a zo športov si obľúbil hokej a turistiku.

  Erik Kajáti a Maroš Krupáš

  Nikola Hrabovská je doktorandka na TU v Košiciach. V rámci IT sveta sa venovala viacerým oblastiam počas svojich štúdií, ako napríklad grafika, tvorba webových stránok, tvorba videí a teraz sa venuje hlavne oblasti dátovej analytiky, ktorú aplikuje aj v rámci CHECKUPu. Okrem sveta IT má rada aj umenie a rôzne športy. Maľuje na plátno, rada chodí na turistiku, bicyklovať a behať.

  Maroš Krupáš je rovnako doktorand na TU v Košiciach. V rámci CHECKUPu plní úlohu developera. Venuje sa dobrovoľníctvu a zo športov objavil čaro lezenia na umelej stene.

  Ľubomír Urblík – doktorand na TU v Košiciach. K zameraniu IT ho inšpiroval práve Erik, ktorý je jeho bratranec. V CHECKUPe plní úlohu softvérového inžiniera. Okrem programovania sa venuje napríklad lukostreľbe.   

  Iveta Zolotová – profesorka na TU v Košiciach bola pri prvotnej myšlienke celého projektu a aj dnes si nájde čas na odbornú konzultáciu a pomoc svojim študentom. Má rada hudbu, prírodu a plávanie.

  Držíme palce, aby sa projekt aj naďalej posúval tým správnym smerom.

  UpSteer – Helping you shape the future