Contact us

If you didn’t find answers to all of your questions on our website, please feel free to contact us directly via this form:
  By submitting this contact form, you consent to the collection of your data. This information will be used solely for the purpose of addressing your inquiry and will not be shared with third parties. For more information on how we handle your data, please refer to our Privacy Policy.

  UpSteer by Asseco - Blog

  Posvietili sme si na témy Product a Brand

  V úvode leta sme sa venovali dvom kľúčovým témam – Product a Brand. Oba workshopy viedli odborníci, ktorí sú nielen teoretici, ale majú za sebou aj bohaté praktické skúsenosti.

  Produktový workshop viedla Renáta Rybanská, CEO dcérskej spoločnosti Asseco Solutions, spolu so svojím kolegom Stanislavom Mišovicom. Workshop bol rozdelený na dve časti. Hlavnými témami boli MVP (Minimum viable product), MMP (Minimum marketable product) a MLP (Minimum lovable product). Startupy predstavili svoje riešenia vrátane informácie, v ktorej fáze vývoja sa aktuálne nachádzajú.

  Každý startup mal k dispozícii približne 45 minút na prezentáciu produktovej stratégie, ktorá zahŕňala predstavenie produktu, kľúčové body propozície pre produkt a diskusiu o jeho vývoji. Vymedzili v nej cieľ a popis produktu, cieľovú skupinu a predajnú stratégiu (cross-selling, upselling a personalizáciu produktu). Po odprezentovaní svojich produktov, poskytli lektori startupistom cennú spätnú väzbu a návrhy na zlepšenia, ktoré by mohli aplikovať vo svojom biznise. Následne mali účastníci workshopu na základe feedbacku priestor na vyjadrenie k prípadnej zmene alebo úpravy kľúčových bodov produktu.

  Neodmysliteľnou súčasťou produktovej stratégie sú tiež cenová kalkulácia, atribúty/kvantifikátory, ktoré treba zohľadniť pri cenotvorbe, finančný forecast, marketingová stratégia a plán rozvoja produktu. Kľúčovým prvkom, na ktorý treba myslieť je aj plán deaktivácie produktu a rozvoj zákazníckej podpory/helpdesku. Zaznelo aj, aká dôležitá je včasná registrácia ochrannej známky v začiatkoch podnikania, aby sa predišlo nežiaducemu kopírovaniu produktu konkurenciou.

  Zaujímavou témou bola aj podpora z okolia začínajúcich podnikateľov. Diskutovalo sa o blízkych ľuďoch pôsobiacich v iných biznisoch, ktorí však vedia poskytnúť cennú radu na smerovanie operatívnych a technologických činností. Brainstorming a feedback od lektorov aj ostatných účastníkov sa niesol v príjemnej atmosfére.

  Dynamický a inšpiratívny brand workshop viedli skúsení a zanietení Daniel Bradáč spolu s kolegom Erikom Reingraberom  z Generations branding agency. Tento rok bol workshop koncipovaný inak ako v minulosti, pričom každý startup mal dostatok priestoru na prezentáciu a detailnú analýzu svojho projektu a jeho značky.

  Vypočuli sme si pútavé prezentácie podané marketingovým zastúpením jednotlivých startupov. Tím Generations mal startupy vopred dôkladne naštudované a venoval sa detailnému rozboru každého projektu a jeho značky, čím umožnil startupom lepšie pochopiť svoju pozíciu na trhu, jasnejšie definovať svoje ciele, identifikovať silné stránky, oblasti na zlepšenie a nové perspektívy.

  Išlo sa do hĺbky. Nemožno sa obklopovať len kamarátmi a tými, ktorí vás budú len chváliť. Treba sa pripraviť na všetko. Ak chceme byť úspešní, niekedy musíme zmeniť úplne základné veci, o ktorých sme si doposiaľ mysleli, že tak je to správne. Niektoré rady možno podnietili naše startupy k zamysleniu nad aspektami ich podnikania, ktoré sa doteraz javili inak. Táto reflexia a potenciálna zmena stratégie im môže výrazne pomôcť v raste a rozvoji. Je však zrejmé, že všetky zúčastnené startupy majú silný predpoklad na úspech – a to je dôvod, prečo sú súčasťou nášho inkubátora UpSteer. Ich prítomnosť tu nie je náhodná. Je to odraz ich inovatívneho ducha, pracovitosti, schopnosti a chuti priniesť na trh hodnotné nápady.

  Blížime sa do polovice inkubačného programu a tešíme sa na ďalší spoločne strávený čas a na všetko, čo nás ešte čaká a neminie. Záver mesiaca bude opäť nabitý. Okrem “sales“ workshopu sa ešte pred prázdninovým obdobím uskutoční Community Progress day, kde sa stretnú všetky startupy s mentormi, odreportujú progres od začiatku inkubácie u nás, zaznejú zaujímavé prednášky pozvaných spíkrov a bude priestor na networking.  V závere programu si na odľahčenie doprajeme aj trochu zábavy, porozprávame sa, utužíme naše vzťahy a vrhneme sa do druhej časti jazdy s názvom UpSteer.